Mặt bằng mới của giá USD

Mặt bằng mới của giá USD

(NDH) Xu hướng tăng lãi suất trở lại "mức bình thường" của Fed cùng các nhân tố bên ngoài đang đặt ra bài toán khó trong điều hành tỷ giá cho NHNN.

USD thế giới vượt đỉnh 1 năm, tỷ giá EUR/VND giảm mạnh

USD thế giới vượt đỉnh 1 năm, tỷ giá EUR/VND giảm mạnh

(NDH) Tỷ giá trung tâm lập kỷ lục mới, tăng 10 đồng so với cuối tuần trước. USD trên thị trường chính thức và phi chính thức đều tăng. Trái ngược với diễn biến tăng của tỷ giá USD/VND, đồng EUR lại đang mất giá đáng kể, hiện 26.626 đồng đổi 1 EUR.