Công khai các dự án đầu tư công, sẽ không thể có những khuất tất

Công khai các dự án đầu tư công, sẽ không thể có những khuất tất

"Nếu thực hiện công khai các dự án đầu tư công như vậy thì công chúng sẽ là những người biết rất rõ, khi đó sẽ không thể có những khuất tất trong thiết kế, thẩm tra, không có cắt xén hay gian dối trong quá trình thi công và thực hiện dự án", đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường (TP..

Kangaroo thắng giải Doanh nghiệp xuất sắc Đông Nam Á

Kangaroo thắng giải Doanh nghiệp xuất sắc Đông Nam Á

Năm nay, Tập đoàn Kangaroo là doanh nghiệp duy nhất đại diện Việt Nam được trao giải tại hạng mục Các lĩnh vực ưu tiên cho hội nhập vì những thành tích xuất sắc trong sản xuất và kinh doanh thuộc lĩnh vực Điện tử, một trong 17 ngành ưu tiên cho hội nhập Đông Nam Á, đây là hạng..