Bộ Công thương: 12 đại dự án thua lỗ nợ hơn 20.000 tỷ đồng

.
Nguồn: thoidai.com.vn