Thách thức nguồn cung đối với ngành công nghiệp khí Việt Nam

.
Nguồn: baophapluat.vn