Khắc phục "thẻ vàng" trong khai thác thủy sản: Vẫn còn nhiều bất cập

.
Nguồn: baophapluat.vn