Tập toàn TKV không lùi thời hạn thoái vốn tại Công ty VTTC, hé lộ toan tính của công ty con

.
Nguồn: baophapluat.vn