Đất Xanh phát hành 720 tỷ đồng trái phiếu

.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Ngày 10/8, HĐQT của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) thông qua phương án phát hành riêng lẻ 4,7 triệu trái phiếu với kỳ hạn tối đa 36 tháng kể từ ngày phát hành. Tổng mệnh giá phát hành là 470 tỷ đồng. Trái phiếu phát hành có tài sản đảm bảo theo phương án chào bán.

Trong một nghị quyết khác cùng ngày, HĐQT cũng thông qua phát hành 2.500 trái phiếu với tổng giá trị mệnh giá 250 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 24 tháng kể từ ngày phát hành, có kèm tài sản đảm bảo.

Nguồn thanh toán trả gốc và lãi của 2 đợt trái phiếu trên được trích từ tiền mặt của DXG tại các thời điểm thanh toán gốc và lãi trái phiếu, dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh, xử lý các Tài sản bảo đảm và nguồn hợp pháp khác.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng ủy quyền cho ông Bùi Ngọc Đức, Phó tổng giám đốc DXG toàn quyền đàm phán, quyết định và thực hiện mọi công việc cần thiết để phát hành trái phiếu theo các nội dung của phương án chào bán và các vấn đề khác sau phát hành.

Trong nửa đầu 2018, DXG đạt doanh thu thuần 1.947 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng cổ đông công ty mẹ đạt 432 tỷ đồng, gấp 2,13 lần, thực hiện 40% kế hoạch lợi nhuận năm.


NDH

Chia sẻ: .zshare-zalo { display: inline-block; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; background: #55853e; text-align: center; cursor: pointer; } .zshare-zalo:hover { opacity: 0.9; } .zshare-zalo svg { height: 13px; vertical-align: middle; margin-top: -1px; }
Nguồn: baodauthau.vn