Cận cảnh đèn ông sao kích thước "khủng" tại Thanh Hóa

.
Hớn hở nhận ấn Đền Trần: "Tôi sẽ đóng khung treo cho may mắn"Hớn hở nhận ấn Đền Trần: "Tôi sẽ đóng khung treo cho may mắn" Hớn hở nhận ấn Đền Trần: "Tôi sẽ đóng khung treo cho may mắn"
1001 cách chờ đợi ấn Đền Trần trong đêm1001 cách chờ đợi ấn Đền Trần trong đêm 1001 cách chờ đợi ấn Đền Trần trong đêm
Đi Đền Bà Chúa Kho người dân "thả lễ" qua khe cửa trước Cung ChúaĐi Đền Bà Chúa Kho người dân "thả lễ" qua khe cửa trước Cung Chúa Đi Đền Bà Chúa Kho người dân "thả lễ" qua khe cửa trước Cung Chúa
Rằm tháng Giêng tại TPHCM: Đến hẹn lại đôngRằm tháng Giêng tại TPHCM: Đến hẹn lại đông Rằm tháng Giêng tại TPHCM: Đến hẹn lại đông
Nguồn: laodong.vn