9 cách dạy con thông minh của người Nhật: Những bí quyết nhỏ làm nên thành công lớn

.
TIN MỚI
9 cách dạy con thông minh của người Nhật: Những bí quyết nhỏ làm nên thành công lớn  - Ảnh 1.
9 cách dạy con thông minh của người Nhật: Những bí quyết nhỏ làm nên thành công lớn  - Ảnh 2.
9 cách dạy con thông minh của người Nhật: Những bí quyết nhỏ làm nên thành công lớn  - Ảnh 3.
9 cách dạy con thông minh của người Nhật: Những bí quyết nhỏ làm nên thành công lớn  - Ảnh 4.
9 cách dạy con thông minh của người Nhật: Những bí quyết nhỏ làm nên thành công lớn  - Ảnh 5.
9 cách dạy con thông minh của người Nhật: Những bí quyết nhỏ làm nên thành công lớn  - Ảnh 6.
9 cách dạy con thông minh của người Nhật: Những bí quyết nhỏ làm nên thành công lớn  - Ảnh 7.
9 cách dạy con thông minh của người Nhật: Những bí quyết nhỏ làm nên thành công lớn  - Ảnh 8.
9 cách dạy con thông minh của người Nhật: Những bí quyết nhỏ làm nên thành công lớn  - Ảnh 9.
Chuyện giáo dục ở Nhật Bản: Chỉ một bữa trưa của học sinh tiểu học đã cho thấy người Nhật bỏ xa thế giới ở lĩnh vực “trồng người” như thế nào

Hương Xuân

Theo Trí thức trẻ

Nguồn: cafef.vn